Teléfono:

81 8157 - 0100

Email:

info@elit.com.mx

SOPORTES Y TORRES

WIN-SAS03
WIN-SAS03

Torre con doble seguro 3Ton

WINTEK-SCS06
WINTEK-SCS06

Torre con doble seguro 6Ton

WINTEK-SCA12
WINTEK-SCA12

Torre con doble seguro 12Ton

WINTEK-SAA34
WINTEK-SAA34

Soporte tipo pedestal

WINTEK-STR03
WINTEK-STR03

Soporte tipo travesaño capacidad 300 kgs

WINTEK-SMT05
WINTEK-SMT05

Soporte para motor 500 kg

WINTEK-EHD45
WINTEK-EHD45

Soporte para Motor 1000 Lbs

JACKCO-71250
JACKCO-71250

SOPORTE PARA MOTOR CAPACIDAD 1250 LBS.

JACKCO-40030
JACKCO-40030

SOPORTE PARA VEHÍCULO CAPACIDAD DE 3 TONELADAS (BURRITOS)

JACKCO-40060
JACKCO-40060

SOPORTE PARA VEHÍCULO CAPACIDAD DE 6 TONELADAS (BURRITOS)

JACKCO-43340
JACKCO-43340

SOPORTE P/VEHICULO CAP. DE 3/4 TONS. PARA RAMPA

JACKCO-22050
JACKCO-22050

SOPORTE PARA MOTOR 32 LBS

BIGRED-T43002
BIGRED-T43002

SOPORTE PARA 3 TON

BIGRED-T46002
BIGRED-T46002

SOPORTE PARA 6 TON

BIGRED-T41202
BIGRED-T41202

SOPORTE PARA 12 TON

BIGRED-TD3558
BIGRED-TD3558

SOPORTES PARA CARRO

BIGRED-T26801
BIGRED-T26801

SOPORTE PARA MOTOR

×